Contact vvp

Nieuws

Psychiatrie, niet goed bezig?

22
feb

Voor welke geestelijke gezondheidszorg wij staan.

De Morgen pakt deze week uit met aangrijpende verhalen uit de geestelijke gezondheidzorg, kritische bedenkingen ook die pijn doen. Maar elke kritiek moet gezien worden als een kans op verbetering, hebben we geleerd. En ja, die verhalen kunnen de transitie naar een betere GGZ mee ondersteunen. De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie engageert zich immers volop in een evolutie naar een positieve, moderne GGZ met deskundige hulpverleners die wetenschappelijk ,onderbouwde behandelingen aanbieden. De uitrol van art. 107, met de mobiele teams die zorg aan huis bieden, ondersteunden we enthousiast. We hielden mee de pen vast bij het recente advies van de Hoge raad rond dwang. Dat advies vertalen we nu in een vorming waarmee we binnenkort de boer op gaan. Ook de  VVP studiedagen, richtlijnen en werkgroepen (bijv. rond zorgvuldigheidscriteria bij euthanasie) weerspiegelen onze visie van wat een goede GGZ is of zou moeten zijn. Onze lentevergadering, volgende maand, biedt collega’s een laatste update rond gebruik van richtlijnen in de GGZ. 

En toch. Dat het soms minder goed of helemaal niet goed loopt, beseffen we maar al te zeer.

Onze visie

Elke poging tot hulpverlenen begint met de vraag welke hulp gepast is en hoe die hulp kan bijdragen tot nieuwe weerbaarheid en autonomie. Behandeltrajecten stippelen we bij voorkeur samen uit;  in overleg met de patiënt en familieleden. Daarbij focussen we op de kracht van mensen: Waar ligt je talent? Wat vind je belangrijk? Hoe kunnen we hier samen aan werken? En welke rol speelt je omgeving hierin? Verbondenheid is erg belangrijk. Mensen met psychische problemen die zich gesteund voelen door hun omgeving, krabbelen vaak sneller opnieuw overeind. ‘Genezing’, het oude, soms onhaalbare, objectief maakt plaats voor herstel: een radicaal nieuwe invulling van geestelijke gezondheid. Daarmee loopt de geestelijke gezondheidszorg ver voor op de somatische geneeskunde, waar genezing de norm blijft. Met hun bio-psychosociale bril proberen psychiaters personen met een kwetsbaarheid in de eerste plaats als mens te benaderen. 

Middelen

Zoals De Morgen terecht aanhaalt, zijn menselijk contact en nabijheid de belangrijkste therapeutische troeven in een hersteltraject. Als VVP vragen we al jaren meer mensen om die warme zorg voor iedereen mogelijk te maken. Maar in tijden van bezuiniging komt de zorg voor de meest kwetsbaren op de laatste plaats.  Veel voorzieningen komen menskracht tekort. Voor hen is het constant schuiven met schaarse middelen, afwegen waar de noden het hoogst zijn.

Beeldvorming

De reeks in De Morgen confronteert het publiek met knelpunten waaraan de VVP al jaren werkt, via opleidingen, studiedagen, media-interventies en beleidswerk. Een van de allergrootste knelpunten is nog steeds stigma en de hoge drempel naar psychische hulpverlening. Misschien zal deze reeks mensen mondiger maken. Maar het valt te vrezen dat ze vooral angst zal veroorzaken; angst om hulp te zoeken in een vroeg stadium. En wachten betekent meestal dat de problemen escaleren, de behandeling complexer wordt en het herstel moeizamer verloopt. We zouden mensen juist moeten stimuleren om sneller hulp te zoeken en niet te wachten tot ze zich helemaal hulpeloos voelen. Aan die belangrijke inspanning draagt het psychiatrierapport jammer genoeg niet bij. De bijdrages laten wel ruimte voor nuance, maar de kans is groot dat vooral de schrijnende verhalen en de sensationele titels zullen bijblijven. Nieuws uit de psychiatrie is bijna altijd ‘slecht’ nieuws. Als VVP betreuren we dit eenzijdig beeld. Onze sector is immers ook vele mooie verhalen rijk. Mogen we ook daarvoor een plek onder de zon reserveren? 

Het VVP – bestuur


Hoe goed of slecht functioneert de psychiatrie? Het debat woedt volop in verschillende media.

De Morgen:

Grote Psychiatrierapport

Artsenkrant:

Gestoord, maar niet prettig (Opiniestuk D. Ramaekers, 3/2/2017)

Op de psychiatrische barricades met Dirk (Reacties VVP- leden G. Otte en I. Wolfs op ‘Gestoord maar niet prettig, 10/2/2017)

De Psychiatrie, niet goed bezig? (column VVP-voorzitster Frieda Matthys, 30/1/2017)

De Standaard:

Interview Chris Bervoets (VVP- president elect) rond dwangmaatregelen (DS 30/1/2017)

 

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be