Nieuws

Aanpassing aan veranderende zorgbehoefte in de ggz: mentale gezondheidscentra

21
feb

A. van den Broek

De stijgende zorgbehoefte van de komende jaren heeft impact op de zorgkosten en wachtlijsten en vraagt om toenemende personele capaciteit. 

De huidige organisatie van zorg, waarbij een marktgedreven gezondheidszorgstelsel de basis vormt, bemoeilijkt kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg. De vraag is hoe de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hierop reageert en of ze adaptief vermogen heeft om hier adequaat op in te spelen

DOEL:
Inzicht in ontwikkelingen en knelpunten, zodat de juiste aanpassingen kunnen bijdragen aan realisatie van passende zorg in de ggz.

Gepaste zorg is waardegedreven, gericht op gezondheid (in plaats van op de afwezigheid van ziekte), laat de regie bij de cliƫnt en diens netwerk, die toegankelijk en betaalbaar en wordt geboden op de juiste tijd en plaats. Met de ontwikkeling van mentale gezondheidscentra geven (specialistische ggz), en de zorgverzekeraar samen met netwerkpartners op innovatieve manier vorm aan een duurzame coalitie gericht op verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van ggz. Daarbij is niet alleen capaciteitsbegroting een antwoord op de toenemende zorgvraag, maar juist een andere manier van inzet van expertise in combinatie met een duidelijke visie op gepast gebruik.

TVP 2022