Nieuws

Wat kunnen ggz-professionals doen om duurzaamheid te stimuleren?

30
jun

J.J. Luykx, J.K. Tijdink, W.A. Krudop

DISCUSSIE

Wat zeggen deze resultaten ons? Wij concluderen dat aan de ene kant een aantal ggz-instellingen actief bezig is met verduurzaming en zich reeds inzet om duurzaamheid binnen hun instellingen te bevorderen. Dat is in ieder geval veelbelovend. Aan de andere kant zijn er relevante thema’s met substantiële invloed op emissies en milieu die nog niet of beperkt op de agenda van ggz-instellingen staan, zoals het verduurzamen van woon-werkverkeer, aanspreken van pensioenfondsen en aandacht voor vervuilende medicijnresten.

Blik op de toekomst

Een eerste stap die ggz-personeel kan zetten om duurzaamheid op de kaart te zetten is na te gaan wat het huidige beleid van hun zorginstelling op het gebied van duurzaamheid is. Je moet namelijk weten wat er al gaande is om nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien

Aanpakken vervuilende medicijnresten

Ten slotte geldt aangaande medicijnresten dat we ook een verantwoordelijkheid hebben. Als voorschrijver kun je aandacht besteden aan de manier van omgaan met medicatie in de spreekkamer: schrijf niet al te grote hoeveelheden tabletten voor en benoem actief dat patiënten overgebleven tabletten het beste aan de apotheek kunnen retourneren.

Duurzamer woon-werkverkeer

Hoewel het nog niet hoog op de agenda staat, kan verduurzaming van woon-werkverkeer eenvoudig worden gestimuleerd in een instelling. Dit zal op langere termijn zowel duurzaamheid als gezondheidswinst opleveren

Tijdschrift voor psychiatrie 6/22
Volledig artikel hier