Nieuws

Diversiteit en psychiatrie

09
sep

M.B. de Koning, G. Dom, R. Duvivier, D.P. Muller, M.H. Özgen, D. Rhebergen, H.L. Van

Er zijn minstens drie niveaus waarop het voor psychiaters en andere zorgprofessionals van belang is om sensitiviteit te ontwikkelen voor diversiteit:

- Open staan voor alle mogelijke verschillen tussen mensen is nodig om aan te sluiten bij de patiënt en gepersonaliseerde zorg te kunnen geven.

- Minderheidsgroepen hebben een verhoogde kans op fysieke en mentale gezondheidsproblemen door onder meer het effect van minderheidsstress. Bewustzijn hierover geeft inzicht in contextuele factoren in de diagnostiek en mogelijke aanknopingspunten voor behandeling.

- De beroepsgroep van psychiaters is, op een aantal domeinen, minder divers dan de Nederlandse en Vlaamse bevolking.


volledig artikel: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13043_Diversiteit-en-psychiatrie