Nieuws

Eerstelijns psychologische zorg in België: klinische kenmerken en zorggebruik

24
okt

L. Jansen, F. Glowacz, C. Yurdadon, W. Voorspoels, A. Kinard, R. Bruffaerts

De resultaten van onze studie suggereren dat de patiëntengroep die behandeld wordt binnen een terugbetaal­systeem van eerstelijns psychologische zorg (ELP) eerder bestaat uit poliklinische patiënten met langer bestaande en reeds vroeger behandelde psychische stoornissen dan uit patiënten met lichtere, zich nog ontwikkelende psychische problemen. In de Belgische ggz, die zich focust op een getrapt en geïntegreerd zorgmodel, maar waarin momenteel ook de nodige hervormingen plaatsvinden inzake organisatie en coördinatie van patiëntgerichte zorg (Nicaise e.a. 2021), móét de vraag blijven in welke mate men een model van zorgverlening kan ontwikkelen waarmee men personen met psychische problemen tijdig en laagdrempelig toe kan leiden naar gepaste zorg. Deze toeleiding kan gebeuren door een proactieve benadering via vindplaatsen (bijvoorbeeld de huisarts), maar ook door betere voorlichting aan patiënten, naaste omgeving en zorgverleners. Daarnaast kan men werken met gerichte toeleiding tot ELP aan de hand van strikte inclusiecriteria inzake de ernst en duur van de stoornis. Onze data roepen de vraag op of ELP voor de door ons beschreven groep patiënten wel het meest gepaste behandelaanbod is. Nadere evaluatie van de huidige maatregel is daarom gewenst.

volledig onderzoek: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13061_Eerstelijns-psychologische-z...