Nieuws

Vrouwen reageren ivg met mannen beter op interventies ter preventie van de ziekte van Alzheimer

30
nov

Gezien de beperkte vooruitgang inzake de ontwikkeling van doeltreffende ziekte modificerende therapieën voor de aanpak van de ziekte van Alzheimer.

De aanpak van de ziekte van Alzheimer zijn de onderzoekscentra zich ook gaan concentreren op het vertragen en voorkomen van de progressie naar dementie.

De patiënten voor ons onderzoek waren allen afkomstig van een Alzheimer-preventiekliniek. 

De Identificatie van aanpasbare risicofactoren waaronder hypertensie, diabetes en andere cardiovasculaire aandoeningen is hierbij van groot belang. 

Verschillende studies hebben aangetoond dat leefstijlinterventies die ingrijpen op meerdere domeinen, waaronder voeding, de lichaamsbeweging en cognitieve training, de vasculaire en levensstijl gerelateerde risicofactoren van de ziekte van Alzheimer kunnen verbeteren. 

De CEDAR -studie toonde aan dat een geïndividualiseerde klinische behandeling met behulp van multi-domein interventies die gericht zijn op het verminderen van het risico op de ziekte van Alzheimer haalbaar was. 

Dr. Ph Malaise