Vlaamse Vereniging Assistenten Psychiatrie (VVAP)

Historiek

●       Oprichting in 1995 en eerste vertegenwoordiging op EFPT congres

●      Organisatie EFPT congres in 1998 in Gent. Voorafgaand werd het eerste EFPT symposium georganiseerd in Antwerpen.

●      Integratie in de VVP als sectie in 2011


Missie/doelstellingen

De Vlaamse Vereniging voor Assistenten Psychiatrie (VVAP) vertegenwoordigt alle arts-assistenten in opleiding in de disciplines volwassenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie in Vlaanderen. De VVAP representeert dus de assistenten psychiatrie uit alle 4 de Vlaamse universiteiten (KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, en Universiteit Antwerpen).

●     De VVAP heeft de ambitie om ​​de assistenten psychiatrie over heel Vlaanderen te verenigen om zo onze belangen als één stem naar buiten te kunnen dragen. Vanuit dit engagement beogen we een positie als volwaardige gesprekspartner in alle besluitvorming omtrent de opleiding en erkenning tot (kinder- en jeugd) psychiater. In deze positie wil zij meewerken aan en waken over de structuur en kwaliteit van de opleiding.

●     Daarnaast wil de VVAP de intercollegiale banden versterken tussen assistenten onderling, over de grenzen van de verschillende Vlaamse universiteiten en disciplines heen. Deze doelstelling proberen we te bereiken door enkele vaste jaarlijkse activiteiten te organiseren waarvan het eerstejaarsweekend en de assistendag de belangrijkste zijn. Zo proberen we verbinding te creëren tussen de assistenten onderling en ontmoeting te faciliteren.

●     Op nationaal niveau verleent zij haar steun aan de nationale beroepsvereniging en op het internationale niveau is zij sterk betrokken als volwaardig lid van de EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees). De EFPT is een erkende Europese organisatie en een volwaardige gesprekspartner in de internationale organisaties betrokken bij de opleiding tot psychiater: UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes), ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry), IACAPAP (International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), EPA (European Psychiatric Association) en WPA (World Psychiatric Association).

De VVAP wil de vertegenwoordiger zijn voor àlle Vlaamse arts-assistenten (kinder- en jeugd)psychiatrie. Alle arts-assistenten worden dan ook uitgenodigd op onze vergaderingen. Alle ideeën, bemerkingen en suggesties  mogen ook via info.vvap@gmail.com kenbaar gemaakt worden.

Doelstellingen 2022-2023

-       Assistenten volwassenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiater over heel Vlaanderen verder proberen bereiken om een zo breed mogelijke representatie te hebben.

-       Onze jaarlijkse activiteiten verder uitwerken om zo assistenten te verbinden. Met dit jaar ook de ambitie om een nieuw evenement op poten te zetten: de vijfdejaarsdag voor afstuderende assistenten.

-       Duidelijkheid krijgen over hoe een psychotherapie-opleiding zich kan verhouden binnen de opleiding master in de specialistische geneeskunde (MSG). Dit voor zowel volwassenpsychiatrie als kinder- en jeugdpsychiatrie.

-       Verdere samenwerking en netwerking op nationaal en internationaal niveau.

-       Meedenken met de VASO (Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding) omtrent het nieuw arbeidscontract voor assistenten, en de heronderhandelingen in mei 2023, om verzuchtingen binnen onze disciplines kenbaar te maken.

Sectievergaderingen:

Onze vergaderingen zijn open voor àlle assistenten volwassenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Kom gerust meedenken!

  • Woensdag 11-03-2023
  • Woensdag 01-03-2023 (ter plaatse met mogelijkheid om ook online bij te wonen)
  • Woensdag 05-04-2023 (online)
  • Woensdag 10-05-2023  (ter plaatse met mogelijkheid om ook online bij te wonen)
  • Woensdag 07-06-2023 (online)
  • Zomervergadering nog te bepalen
  • Woensdag 05-09-2023 (online)

Nieuwsbrief:

Geïnteresseerd in onze werking? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

http://eepurl.com/hKODvL

activiteiten

Geen activiteiten gevonden